Oficjalny Sklep Riverside – wszystko czego potrzebujesz, bezpośrednio od zespołu
W związku z pandemią covid-19, wysyłka do wielu krajów jest czasowo zawieszona, za co przepraszamy. Jeżeli zdecydujecie się na zakup, wysyłki będą realizowane dopiero wtedy, gdy będzie to możliwe. Nie wiemy jak długo może to potrwać. Codziennie monitorujemy sytuację i uruchomimy wysyłki natychmiast, gdy wycofane zostaną ograniczenia.
Due to the covid-19 pandemic, shipping to many countries is temporarily suspended, for which we apologize. If you decide to buy, shipments will be made only when it is possible. We don't know how long it can take. Every day we monitor the situation and we will launch shipments as soon as restrictions are withdrawn.

regulamin

Zapraszamy do naszego Sklepu.

Koniecznie przed przystąpieniem do zakupów zapoznaj się z poniższym Regulaminem. Unikniemy w ten sposób ewentualnych nieporozumień. Życzymy udanych zakupów!

Regulamin Sklepu

Korzystanie ze sklepu wiąże się z akceptacją poniższego Regulaminu, dlatego zapoznaj się z nim uważnie. Jeśli nie akceptujesz Regulaminu nie dokonuj żadnych zakupów. Po prostu opuść stronę.

Regulamin określa warunki dokonywania zakupów, płatności za nie i wysyłki towarów dostępnych w ofercie sklepu.

Definicje ogóle

 • Klient:

  osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo posiadające aktywne konto w Sklepie

 • Koszty:

  wszelkie koszty ponoszone przez Nabywcę związane z realizacją złożonego Zamówienia

 • Koszyk:

  wirtualne miejsce, w którym przechowywane są informacje o zamawianym Towarze, a w szczególności ilość, wartość, koszty pakowania i wysyłki towaru

 • Nabywca:

  każdy Klient realizujący transakcje kupna-sprzedaży towaru

 • Potwierdzenie:

  aktywność prowadzona celem potwierdzenie prawdziwości złożonego zamówienia przez Nabywcę

 • Rachunek:

  dokument paragon lub faktura VAT wystawiamy na życzenie Nabywcy w związku z realizacją procesu zakupowego

 • Regulamin:

  niniejszy regulamin korzystania ze Sklepu

 • Rejestracja:

  założenie konta w Sklepie, polegające na zapisaniu podanych przez Klienta niezbędnych danych podczas składania pierwszego Zamówienia

 • Sklep:

  strona internetowa store.riversideband.pl oraz bazy danych funkcjonujące w ramach tej strony oraz wszystkich innych powiązanych stron związanych z realizowanym procesem transakcji

 • Sprzedawca:

  Backstage Communities Sp. z o.o.

 • Towar:

  każdy produkt lub usługa będące w ofercie Sklepu

 • Weryfikacja:

  proces mający na celu potwierdzenie danych osobowych Klienta

 • Właściciel:

  Spółka Backstage Communitires Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słonimskiego 6, 50 – 304 Wrocław, o numerze NIP: 895 – 218 – 75 - 82

 • Zamówienie:

  przesłane informacje drogą elektroniczną o stanie koszyka wraz z danymi Nabywcy oraz miejscem wysłania towaru

 • PayU / PayPal:

  serwisy internetowe, obsługujące płatności elektroniczne za Zamówienia złożone w Sklepie

Rejestracja Klienta i zasady korzystania ze sklepu

 1. Aby cieszyć się z zakupów w sklepie każdy i stać się klientem sklepu niezbędne jest dokonanie procesu rejestracji.
 2. Podane w procesie rejestracji dane osobowe i adresowe będą podlegały procesowi Weryfikacji. Aby móc dokonywać zakupów w sklepie, dane  muszą zostać potwierdzone przez Klienta.
 3. Rejestracja i możliwość dokonywania zakupów w Sklepu nie są objęte żadnymi opłatami.
 4. Korzystając ze Sklepu klient wyraża zgodę na akceptację plików COOKIES, z których korzysta Sklep.

Bezpieczeństwo danych osobowych i ich ochrona

 1. Dane osobowe i adresowe klienta są przechowywane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby Sklepu i ewidencji sprzedaży oraz są chronione przed wglądem i udostępnianiem ich osobom trzecim i nieuprawnionym.
 2. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883) każdy Klient dysponuje prawem wglądu w swoje dane, poprawiania i żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 3. Pozyskiwane dane klientów zawierają tylko niezbędne informacje, aby móc dokonać transakcji, realizacji płatności, weryfikacji i wysyłki towaru

Składanie i realizacja zamówień

 1. Klient posiada wgląd w składane zamówienie na każdym etapie jego realizacji.
 2. Sprzedawca ma prawo wymagania konieczności potwierdzenia zamówienia poprzez: pocztę elektroniczną, kontakt telefoniczny lub w inny możliwy sposób.
 3. Dostawy realizowane są za pośrednictwem określonych firm spedycyjnych zapewniających sprawną realizację oraz bezpieczeństwo dostarczania przesyłek. Sklep przyjmuje i realizuje Zamówienia z podanym adresem dostawy poza granicami kraju.
 4. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem firmy spedycyjnej w terminie do 14 dni roboczych od daty zaksięgowania na koncie należnej kwoty. W przypadku produktów wyrabianych ręcznie na podstawie złożonych zamówień czas ten wynosi do 28 dni roboczych.
 5. Opóźnienia w dostawie niewynikające z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń stawianych przez Nabywcę.
 6. W przypadku problemów wynikających z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych (wyczerpania zapasów, awarii systemu informatycznego) Nabywca będzie o tym niezwłocznie poinformowany wybraną przez Sprzedawcę drogą kontaktu oraz zostanie wyznaczony nowy termin realizacji zamówienia.
 7. W przypadku złożenia zamówienia przez osobę niepełnoletnią odpowiedzialność spada na prawnych opiekunów Klienta.
 8. Rachunek za nabyte Towary jest wystawiany do każdego zamówienia - faktury Vat wyłącznie na życzenie Nabywcy w terminie zgodnym z obowiązującym prawem, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
 9. Odbiorcą Rachunku w postaci faktury VAT może być wyłącznie firma/osoba fizyczna będąca płatnikiem podatku VAT.

Ceny nabycia towarów i usług, formy płatności oraz koszty przesyłek

 1. Podane w Sklepie ceny zawierają należny podatek VAT (ceny brutto) i podawane są w złotych polskich (PLN) oraz w Euro.
 2. Akceptowalnymi formami płatności są: przelew elektroniczny, karta płatnicza oraz wpłata na konto.
 3. Płatności elektroniczne realizowane są za pośrednictwem serwisów PayU ora PayPal.
 4. Za datę sprzedaży uważa się datę wysłania towaru do Nabywcy lub uznania kwoty na rachunku bankowym Sklepu.
 5. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, zwłaszcza koszty pakowania i wysyłki są automatycznie obliczane i dodawane do wartości zamówienia.
 6. Wyliczone Koszty nie mają bezpośredniego związku z opłatą pobieraną przez firmy spedycyjne a są jedynie odzwierciedleniem faktycznych Kosztów.

Gwarancje i zwroty

 1. Kupujący ma prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru.
 2. Prawo zwrotu nie dotyczy towarów takich jak: programy komputerowe i nagrania dźwiękowe/wizualne, które znajdowały się w zapieczętowanych opakowaniach i które to opakowanie zostało przez klienta otwarte,
 3. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta.
 4. Przed wysłaniem każdy produkt jest sprawdzany w celu wykrycia ewentualnych wad.
 5. W przypadku stwierdzenia wady, Nabywca zobowiązany jest zgłosić fakt w ciągu 14 dni od daty nabycia towaru.
 6. Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności: 
  • za wady, jeżeli powstały one z innych przyczyn niż tkwiące w wadzie użytego materiału
  • wynikającej z niezadowolenia otrzymanym produktem
  • przed roszczeniami z tytułu parametrów wyrobu
 7. Gwarancja nie obejmuje: 
  • uszkodzeń powstałych w trakcie transportu przesyłki
  • uszkodzeń przez przedmioty obce, które dostały się do środka
  • uszkodzeń termicznych i chemicznych powstałych w czasie czyszczenia, prasowania lub prania, a wynikających z niedostosowania się do oznaczeń na produktach
  • uszkodzeń powstałych na skutek przechowywania, konserwacji i eksploatacji w warunkach, które są niezgodne z warunkami określonymi wymaganiami odpowiednich norm.
 8. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia zwracanego lub reklamowanego towaru do Sprzedawcy we własnym zakresie i na własny koszt.

Postanowienia końcowe

 1. Zawartość Sklepu nie stanowi pełnej oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia bez podania przyczyny i wynikającej ewentualnie rekompensaty lub odszkodowania.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami stosować się będzie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

dostawa i zwroty

Dostarczamy nasze produkty za pośrednictwem wiarygodnych i uznanych operatorów: DPD i Poczty Polskiej. Ceny przesyłek są tak skalkulowane, aby naszym przesyłkom zapewnić bezpieczeństwo i krótki czas dotarcia. Zawierają również koszty opakowań, wypełniaczy i innych elementów (koperty, taśmy, itp.).

Jeśli w związku ze sprzedażą określonego asortymentu lub z innego powodu będzie konieczność lub możliwość zastosowania innego sposobu na dostarczenie towaru (np. odbiór osobisty) poinformujemy Cię o tym.

Troszczymy się o środowisko i dlatego staramy się nie używać folii i opakowań plastikowych. Podraża to może nieco koszt wysyłki – ale robimy w trosce o nas wszystkich. Wasteland tylko jako muzyka!!!

Czas przetwarzania:

zamówienia są zazwyczaj pakowane i wysyłane do 5 dni roboczych po otrzymaniu płatności. Jesteśmy małą firmą, więc w przypadku nowości czy wydań specjalnych, może to potrwać nieco dłużej. Opóźnienia mogą również wystąpić, gdy oferowane produkty są wyrabiane ręcznie, tak jak w przypadku biżuterii. Przy każdej tego typu grupie produktowej, której czas wytworzenia wydłuży realizację zamówienia będziemy umieszczali informację.

Wysyłka:

Zamówienia wysyłane są dwa razy na tydzień, a w przypadku dużej liczby zamówień – nawet codziennie za pośrednictwem spedytorów, z którymi mamy podpisaną umowę.

Metody wysyłki:

Paczka lub list. Pamiętaj, że nie możemy wcisnąć kubka w paczkę z płytą winylową, więc kiedy zamówisz winyl i kubek otrzymasz dwie przesyłki i poniesiesz podwójny koszt.

Śledzenie przesyłek:

Należy pamiętać, że wysyłka ekonomiczna niestety nie obejmuje możliwości śledzenia. Wszystkie wysyłki za pośrednictwem DPD można będzie śledzić, jak również większość wysyłek Poczty Polskiej, ale tylko do granic Polski. Oczywiście zawsze możemy podać numer nadania.

Opłaty za wysyłkę:

Koszty wysyłki są obliczane automatycznie na podstawie całkowitej masy paczki i strefy geograficznej, do której ma zostać dostarczona. Koszty wysyłki obejmują wszystkie opłaty manipulacyjne, a także koszty wysyłki.

Grupowanie zamówień:

Zalecamy, aby w miarę możliwości próbować grupować swoje produkty na jednym zamówieniu. Czasami, jeśli czas pomiędzy zamówieniami jest krótki możemy łączyć odrębne zamówienia przy jednej opłacie za wysyłkę. Jeśli masz w tej kwestii pytanie - nie wahaj się z nami skontaktować, a my postaramy się jakoś rozwiązać problem.

Wątpliwości?

Mogą być z Twojej lub naszej strony. Jeśli będzie nie tak z twoim zamówieniem; być może twój adres jest wadliwy, lub brakuje jednego z zamówionych przedmiotów w naszym magazynie, lub złożyłeś dwa identyczne zamówienia ..., wtedy będziemy się z Tobą kontaktować (lub Ty kontaktuj się z nami) i razem na pewno rozwiążemy problem.

Realizacja zamówienia:

Jeśli nie ma problemu z Twoim zamówieniem czy płatnością, pakujemy Twoje zamówienie jak najszybciej i wysyłamy.

Zasady zwrotu pieniędzy:

Jeśli z Twoim zamówieniem są kłopoty i jest to wyraźnie nasza wina (wysyłanie niewłaściwych produktów lub rozmiarów), oczywiście rozwiążemy to razem z Tobą, wysyłając produkt zastępczy lub zwrócimy Ci pieniądze. Nie możemy jednak zwrócić Ci pieniędzy za uszkodzone lub utracone zamówienia lub jeśli zamówiłeś niewłaściwe produkty. Zakładamy również, że rozumiesz, że przedmioty mogą wydawać się mieć nieco inne kolory lub wygląd na ekranie komputera niż w rzeczywistości, chociaż bardzo się staramy, aby wszystkie zdjęcia produktów były jak najbardziej zbliżone do rzeczywistości.

Koszty wysyłki:

Pamiętaj: zawsze będziesz informowany o dokładnym koszcie wysyłki podczas realizacji transakcji, co daje możliwość anulowania zamówienia, jeśli koszt wysyłki jest dla Ciebie za wysoki. Jeśli jednak interesuje Cię faktyczne obliczenie kosztów wysyłki, to jego podstawę stanowi cennik naszego operatora powiększony o koszt opakowania, wypełnienia i materiałów (taśma, koperta, inne).

metody płatności

Udostępniamy dwie metody płatności za Twoje zakupy: przez PayPal i PayU. Są to wiarygodni operatorzy, którzy bezpiecznie przetworzą Twoją płatność i obsługują prawie każdą kartę kredytową.

Nie musisz mieć konta PayPal czy PayU aby dokonać płatności. Dzięki takiej formie płatności Twoje zakupy są zabezpieczone, a dla nas stanowią łatwy sposób do weryfikacji płatności i ewentualnego zwrotu należności.

Kontakt

Skontaktuj się z nami poprzez nasz
formularz kontaktowy

Twoje zamówienia

OFFICIAL RIVERSIDE STORE MAINTAINED BY SHELTER OF MINE FANCLUB
STORE DESIGN & LAYOUT BY GREGORIUS
ARTWORK BY TRAVIS SMITH
© 2019 - ALL RIGHTS RESERVED